ส่วนบุคคล ทีม/องค์กร โค้ช/ที่ปรึกษา

สร้างทีมจุดแข็งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทีมใหม่หรือเป็นการพัฒนาทีมในปัจจุบัน แบบทดสอบ mySTRENGTHS – Team Report  ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการปลดปล่อยศักยภาพจากจุดแข็งของทีมได้อย่างเต็มที่

มาร่วมเป็นหนึ่งกับบรรดาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ด้วยการประสานศักยภาพของสมาชิกเข้าด้วยกัน

ความผูกพับต่อองค์กรเพิ่มขึ้น! ประสิทธิผลที่สูงขึ้น! การประสานทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น! หลากหลายองค์กรที่มีชื่อเสียงชั้นนำที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ได้เลือกที่จะใช้ข้อมูลจากแบบทดสอบจุดแข็งในการพัฒนาทีม โดยมุ่งไปที่การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มความสำคัญกับการพัฒนาและนำจุดแข็งของตนเองออกมาใช้งาน

ทำไมต้องเจาะ “จุดแข็ง”

นักวิชาการด้านจิตวิทยาเชิงบวกมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า การนำจุดแข็งมาใช้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตของทีม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับทีมหรือองค์กรที่ให้ความสำคัญในการใช้จุดแข็งอย่างสม่ำเสมอคือ:ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง &
ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
ลดความเครียด & สภาวะ
หมดไฟในการทำงาน
ลดอัตราการลาออก
ความร่วมมือ &
ประสิทธิภาพของทีมสูงขึ้น
ความสร้างสรรค์ &
การเปิดใจที่มากขึ้น
เห็นคุณค่า & ยอมรับ
ในความแตกต่าง

 มีอะไรใน mySTRENGTHS - Team Reportข้อมูลในรายงาน mySTRENGTHS – Teaml Report เกิดจาการรวบรวมเอาข้อมูลจุดแข็งของสมาชิกทีมทุกคนเข้าด้วยกัน สะท้อนออกมาเป็นภาพจุดแข็งโดยรวมของทีม ช่วยให้สมาชิกภายในทีมรู้จักกันดีมากยิ่งขึ้น เกิดความตระหนักและยอมรับในความแตกต่างระหว่างกัน ช่วยให้เกิดการร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางในการดึงเอาศักยภาพที่โดดเด่นของสมาชิกทีมออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ใช้เป็นข้อมูลเพื่อการจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการประสานจุดแข็งทั้งหมดของสมาชิกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ


รายละเอียดของข้อมูลในรายงาน:


 • ตารางแสดงจุดแข็งของสมาชิกทีม
 • ภาพรวมจุดแข็งของทีม
 • จุดแข็งของทีม – เรียงลำดับ
 • จุดแข็งโดดเด่นของทีม
 • “กลุ่มประเภท” ของจุดแข็ง
 • สำรวจ – จุดแข็งร่วมกันของทีม และ จุดแข็งที่ขาดหายไปของทีม

 


การใช้ประโยชน์จาก mySTRENGTHS - Team Report?


ค้นพบเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของทีม

รายงานฉบับ Team Report จะเผยให้เห็นถึงศักยภาพทั้งหมดของทีม จัดเรียงลำดับจุดแข็งทั้งหมดของทีมตามความโดดเด่น ในเชิงสถิติมีความเป็นไปได้เพียง 1 ในล้าน กับการมีทีมอื่นที่ลำดับของจุดแข็งเหมือนกับทีมของคุณทุกประการ แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทีม!

ลดความสูญเสียในการปฏิบัติงาน

จุดแข็งต่างๆ ของทีมย่อมมีคุณค่าและสร้างคุณประโยชน์ได้อย่างมากมาย อย่างไรก็ตาม การใช้จุดแข็งที่ไม่เหมาะกับกาละเทศะ จังหวะโอกาส ก็ย่อมจะเกิดผลเสียได้เช่นกัน รายงานฉบับ Full Report นำเสนอข้อมูลในส่วนนี้เพื่อเป็นการป้องกัน ลดความเสี่ยงหรือผลลัพธ์เชิงลบที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา

พัฒนาจุดแข็งของทีมให้เป็นขุมพลังอันมหาศาล

หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญสำหรับผู้นำทีมคือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายงานฉบับ Team Report ให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรทรัพยากรบุคคลได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้เกิดการประสานจุดแข็งเพื่อความเป็นเลิศของทีม

เสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นทีม

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ย่อมเกิดจากการรวมพลังของทีม ด้วยข้อมูลในรายงานฉบับ Team Report จะสะท้อนภาพที่ชัดเจนของรูปแบบความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของสมาชิกทีมโดยภาพรวม ที่จะนำมาหล่อหลอมเข้าด้วยกัน เป็นวัฒนธรรมของทีม และจับมือร่วมพลังกันสู่เป้าหมายสูงสุดในรูปแบบเฉพาะของทีม

 
สั่งซื้อ Password สำหรับ
Team Report

(จำนวนสมาชิกต่อ Report 1 ชุด
ได้ตั้งแต่ 2 ถึง 40 คน)

ราคา 800 บาท ต่อ ชุด
LOGIN - สร้าง Team ReportFAQ


 • แบบทดสอบ mySTRENGTHS เหมาะกับใครบ้าง ?
  เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการค้นพบคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งของตนเอง เพื่อได้นำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
 • ในการทำแบบทดสอบ mySTRENGTHS ใช้ระยะเวลาในการทำกี่นาที ?
  แบบทดสอบมีทั้งหมด 82 ข้อ ไม่แนะนำให้ใช้เวลาในการทำแต่ละข้อมากเกินไป ตอบตามความรู้สึกแรกได้เลย เวลาในการทำโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20 - 25 นาที
 • แบบทดสอบมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอย่างไร ?
  แบบทดสอบ mySTRENGTHS ได้รับการพัฒนาโดยยึดกระบวนการและขั้นตอนของการทำวิจัยทางวิชาการอย่างเคร่งครัด มีมาตรฐาน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติ ตรวจสอบค่าความตรงและความเที่ยงอย่างครบถ้วนถูกต้องภายใต้การดูแลควบคุมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรหัสผ่านทางอีเมล จะต้องทำอย่างไร ?
  เมื่อชำระเงินผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway) แล้ว โดยปกติรหัสผ่านจะถูกส่งอัติโนมัติไปทางอีเมลโดยใช้ระยะเวลาไม่นานหรือเกือบจะทันที ในกรณีที่รอสักระยะแล้วยังไม่ได้รับ อาจเนื่องมาจากอีเมลถูกส่งไปที่กล่อง Spam หรือ Junk Email โปรดตรวจสอบที่กล่องดังกล่าวอีกครั้ง ในกรณีที่ยังไม่พบ โปรดใช้เมนู "ติดต่อเรา" หรือ คลิกที่นี่ แจ้ง ชื่อ นามสกุล หลักฐานการโอนเงิน หมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมลแอดเดรส เพื่อให้ทางทีมงานจะทำการตรวจสอบรายละเอียดและจัดส่งรหัสผ่านให้กับท่านอีกครั้ง
 • รหัสผ่านที่สั่งซื้อมา มีการหมดอายุหรือไม่ ?
  รหัสผ่านมีอายุการใช้งาน 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับ
 • หลังจากทำแบบทดสอบไปแล้ว ควรจะทำซ้ำอีกหรือไม่ ? ระยะเวลาห่างเท่าไร ?
  จุดแข็งเชิงคุณลักษณะสามารถพัฒนาเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงได้ หลังจากนำข้อมูลจากการทำแบบทดสอบไปประยุกต์ใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว สามารถทำแบบทดสอบซ้ำเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง โดยระยะเวลาเหมาะสมที่แนะนำคือ 1 ปี
 • ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอีเมลรายงานผล ต้องทำอย่างไร ?
  รายงานผลจะถูกส่งโดยอัติโนมัติไปทางอีเมลโดยใช้ระยะเวลาไม่นานหรือเกือบจะทันทีหลังจากทำเสร็จ ในกรณีที่รอสักระยะแล้วยังไม่ได้รับ อาจเนื่องมาจาก
  - อีเมลถูกส่งไปที่กล่อง Spam หรือ Junk Email โปรดตรวจสอบที่กล่องดังกล่าวอีกครั้ง
  - ข้อมูลอีเมลที่ระบุไว้ไม่ถูกต้อง (พิมพ์ตัวอักษรคลาดเคลื่อน) ในกรณีนี้โปรดใช้เมนู "ติดต่อเรา" หรือ คลิกที่นี่ แจ้งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล รหัสผ่าน และ อีเมลแอดเดรสที่ถูกต้อง เพื่อให้ทีมงานได้ทำการตรวจสอบอีกครั้ง
 • ต้องการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรในองค์กร สามารถติดต่อได้อย่างไร ?
  โปรดใช้เมนู "ติดต่อเรา" แจ้งรายละเอียดหลักสูตรและวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ต้องการ จะมีทีมงานติดต่อกลับไปอีกครั้ง
 • ต้องการสั่งซื้อแบบทดสอบ mySTRENGTHS ต้องทำอย่างไร ?
  มี 2 แบบทดสอบคือ 
  1. mySTRENGTHS - Full Report เป็นแบบทดสอบรายบุคคล และ
  2. mySTRENGTHS - Team Report จะใช้แบบทดสอบนี้ในกรณีที่ต้องการดูภาพรวมจุดแข็งของทีม โดยสมาชิกทีมทุกคนต้องผ่านการทำแบบทดสอบ mySTRENGTHS - Full Report เรียบร้อยแล้ว
       - สั่งซื้อแบบทดสอบ mySTRENGTHS - Full Report คลิกที่นี่ 
       - สั่งซื้อแบบทดสอบ mySTRENGTHS - Team Report คลิกที่นี่ 
 • สั่งซื้อรหัสผ่านมาแล้ว ไม่รู้วิธีการทำ สามารถดูคำแนะนำหรือวิธีการทำได้จากที่ไหนบ้าง ?
  สามารถดูคำแนะนำในการทำแบบทดสอบ Full Report ได้โดย คลิกที่นี่ 
  สามารถดูคำแนะนำในการสร้างรายงาน Team Report ได้โดย คลิกที่นี่ 
 • ในกรณีต้องการสั่งซื้อรหัสผ่านจำนวนมาก จะมีส่วนลดหรือไม่ ?
  เรามีส่วนลดพิเศษให้สำหรับการสั่งซื้อตั้งแต่ 30 ชุด ขึ้นไป โปรดแจ้งรายละเอียดทางเมนู "ติดต่อเรา"
 • ในกรณีที่ต้องการสอบถามคำถามอื่นๆเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้อย่างไรบ้าง ?
  โปรดใช้เมนู "ติดต่อเรา" ทีมงานมีความยินดีตอบข้อคำถามของท่าน 
 • แบบทดสอบ mySTRENGTHS มีแบบออฟไลน์ (Offline) หรือไม่ ?
  แบบทดสอบ mySTRENGTHS มีเฉพาะแบบออนไลน์ (Online) เท่านั้น
 • สามารถนำแบบทดสอบ mySTRENGTHS ไปใช้ในการสรรหาบุคลากรได้หรือไม่ ?
  วัตถุประสงค์หลักของแบบทดสอบ mySTRENGTHS คือการเป็นเครื่องช่วยค้นพบศักยภาพเชิงบวกภายในตัวตนและได้นำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา จึงไม่แนะนำให้ใช้แบบทดสอบนี้ในกระบวนการสรรหาบุคลากร
โปรดระบุจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ *
ชุด
รายการ จำนวน รวม
Team Strenghts Report 1 800
-
800
เมื่อกดปุ่ม "ยืนยันการสั่งซื้อ" ท่านได้อ่านและยอมรับ
ใน ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายการคืนเงิน
และ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ


เว็บไซต์ mystrengths.online ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/ หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่เราได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ทรัพย์สินทางปัญญา
ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการชื่อทางการค้าฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์สิทธิและทรัพย์สินของเรา ท่านตกลงและรับทราบว่า เว็บไซต์ของเราเป็นเพียงเว็บไซต์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์สำหรับผู้ใช้บริการเท่านั้น ใน กรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาต่อเรา

การใช้บริการ
ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อ กฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ทำซ้ำจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิด กฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนล่วงหน้า
2. กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สิน ทางปัญญาอื่น ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด
3. ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ หรือกระทำการใดๆเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความ งานใดๆ จากเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่ง ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรา สมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก
4. อัปโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมลหรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลายจำกัดการ ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของเราหรือ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือบุคคลภายนอก
5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของเรา หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/ หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอกอาทิ
กระทำการใดๆอันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของเราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และ/หรือการแก้ไขเพิ่ม เติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เราจะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง หากเราทราบว่าท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดในเว็บไซต์นี้ เรามีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่เราเห็นสมควรได้ทันที

การจำกัดความรับผิด
ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนหรือทำขึ้นโดย บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์บางส่วน ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง และอยู่เหนือความควบคุมของเรา เราไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายการฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใดๆไม่ว่า ในทางแพ่งหรือทางอาญาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใดๆ ในทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทรัพย์สิน สิทธิหรือ ทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่น ข้อยกเว้นความรับผิดของเราดังกล่าวนี้ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข้อมูล และหรือ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใดๆ ของเรา พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ

ข้อสละสิทธิในเนื้อหาบนเว็บไซต์
ข้อความ ภาพวาดหรือข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์บางส่วนเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และ ประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการซึ่งเราได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆให้ถูกต้อง และทันสมัย (update) อยู่เสมออย่างไรก็ตาม เราไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัย (update) ของข้อมูลดังกล่าว ท่าน ตกลงและยอมรับว่า เราไม่มีอำนาจในการดูแลควบคุมความถูกต้องข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้

การแก้ไขเพิ่มเติม
เราขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

กฎหมายที่ใช้บังคับ
หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการของเรา อันเนื่องมาจากเว็บไซต์นี้ท่านและเราตกลงใช้กฎหมายไทยในการ ระงับข้อพิพาทการใช้บริการในเว็บไซต์นี้ของท่าน ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้และ การที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ของเราในอนาคตย่อมถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของเราที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ข้อมูลการติดต่อเจ้าของเว็บไซต์: admin@mystrengths.online

ปรับปรุงเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

 

 
 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว


เว็บไซต์ mystrengths.online ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากคุณผ่าน 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้

 • เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีเพื่อใช้บริการกับเรา หรือเมื่อท่านยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับเรา
 • เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณาหรือข้อมูลด้านการตลาดจากเรา
 • จากความสมัครใจของท่านในการทำแบบสอบถาม
 • จากการเก็บข้อมูลการใช้แพลตฟอร์มของท่านผ่านบราวเซอร์คุกกี้
 • จากการติดต่อสอบถามของท่าน หรือผ่านการโต้ตอบทางอีเมลหรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ เพื่อที่ผู้ให้บริการสามารถติดต่อท่านกลับได้
 • เมื่อท่านกดซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์จากเรา
 • เมื่อท่านเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของเรา หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ เฟสบุ๊ค และ กูเกิ้ล

2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้ Facebook Login, Google Login, Email & Password Login โดยได้รับข้อมูลเมื่อท่านสมัครระบบหรือเข้าใช้งานระบบผ่านช่องทางของบุคคลที่สาม

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น
ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น
หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น
ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ เป็นต้น
ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น
ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ดังต่อไปนี้ เมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ทำได้
ข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

ผู้เยาว์
หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทจัดเก็บจะอยู่ในลักษณะของ Soft Copy
 • ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องมืออุปกรณ์ของบริษัท ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ของทางบริษัท รวมถึงมีการเก็บข้อมูลในบนระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้แก่ ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทย
 • ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ “ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล”


การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
 • เพื่อจัดส่งสินค้าหรือบริการ
 • เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
 • เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท
 • เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย
 • เพื่อการบริการหลังการขาย
 • เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
 • เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของคุณหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้
การบริหารจัดการภายในองค์กร
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริษัทเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของคุณและผู้อื่นมากขึ้น
ผู้ให้บริการ
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของเราเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การชำระเงิน การตลาด การพัฒนาสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง
พันธมิตรทางธุรกิจ
เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดต่อและประสานงานในการให้บริการสินค้าหรือบริการ และให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของสินค้าหรือบริการ

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้
สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากคุณได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา
สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร
สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
สิทธิขอคัดค้าน (right to object) คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์
สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน
สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากคุณ ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น
การโฆษณาและการตลาด
เราอาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนกับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากเราผ่านทางอีเมลอีกต่อไป คุณสามารถกด "ยกเลิกการติดต่อ" ในลิงก์อีเมลหรือติดต่อมายังอีเมลของเราได้
เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies)หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)
การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

รายละเอียดการติดต่อ
หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ ดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 29/154 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 อีเมล admin@mystrengths.online เว็บไซต์ www. mystrengths.online หมายเลขโทรศัพท์ 097-223-4407


นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

 

 
 

 

นโยบายการคืนเงิน


การยกเลิกคำสั่งซื้อและการคืนเงิน
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว “รหัสผ่านสำหรับใช้ในการทำแบบทดสอบ” จะถูกจัดส่งอัติโนมัติทันทีไปยังอีเมลที่ลูกค้าระบุ ลูกค้าสามารถนำรหัสผ่านดังกล่าว login ทำแบบทดสอบได้เลย

ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้รับ “รหัสผ่านสำหรับใช้ในการทำแบบทดสอบ” หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นแนะนำให้ตรวจสอบที่กล่อง Spam หรือ Junk Email อีกครั้ง

ในกรณีที่ยังไม่พบซึ่งอาจเกิดจากการระบุอีเมลของลูกค้าที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรือจากสาเหตุอื่นใดก็ตาม โปรดใช้เมนู "ติดต่อเรา" หรือ คลิกที่นี่ แจ้ง ชื่อ นามสกุล หลักฐานการโอนเงิน หมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมลแอดเดรส เพื่อให้ทีมงานได้ทำการตรวจสอบและจัดส่งรหัสผ่านให้อีกครั้ง

ด้วยกระบวนการจัดส่ง “รหัสผ่านสำหรับใช้ในการทำแบบทดสอบ” ดังกล่าว จึงสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อและคืนเงินทุกกรณี

 


 

 

 

 

 

 


สมาชิกเดิมเข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียนสมาชิกใหม่


ชำระเงิน

รายการ จำนวน รวม
1
ชำระเงินโดยการโอนเงินตามจำนวนเงินที่ระบุมายัง
 
          บริษัท อิมแพ็คพลัสเลิร์นนิ่ง จำกัด
          ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ 2
          บัญชีเลขที่ 583-2-21311-1
 
หลังชำระเงิน-กรุณาส่งสลิปหลักฐานการโอนเงิน